Podczas diecezjalnego konkursu liturgicznego nasi alumni opowiadali lektorom i ministrantom jak wygląda życie w seminarium. Dzieli się także świadectwem się także świadectwem przeżywania swojej służby w Kościele, a także prezentowali wygląd liturgii podczas posług lektoratu i akolitatu oraz święceń diakonatu i prezbiteratu. Był to też piękny czas do wspólnej rozmowy oraz wymiany doświadczeń.