Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest Dniem Świętości Życia. W poniedziałek podczas porannej Mszy Świętej alumni podjęli zobowiązanie codziennej modlitwy w ramach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przez 9 miesięcy alumni będą modlitewnie obecni przy nienarodzonym dziecku – każdego dnia odmawiając modlitwę różańcową oraz dobrowolne podjęte zobowiązania.