W piątek 25 maja w naszej wspólnocie przeżywaliśmy wyznanie wiary braci, przygotowujących się do święceń prezbiteratu. Dokonali tego podczas uroczystych nieszporów, którym przewodniczył ks. Dominik Samulak – ojciec duchowny naszego seminarium. Kilka słów do zebranych w kaplicy powiedział ks. Rektor Jarosław Przytuła. W nawiązaniu do czytania z nieszporów mówił o tym, że seminarium nie jest prostą autostradą, lecz ścieżką krętą, po której kroczy każdy powołany. Wszelkie doświadczenia, które pojawiają się na drodze do kapłaństwa mają nas ubogacać i przygotowywać do przyszłej posługi. Po homilii każdy kandydat przeczytał tekst wyznania wiary, przysięgi wierności Kościołowi, oraz własnoręcznie podpisaną deklarację o świadomym i dobrowolnym przyjęciu zobowiązań wynikających ze święceń. W niedziele Diakoni rozpoczną tygodniowe rekolekcje, które będą bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń. Prosimy o modlitwę w intencji naszych braci, na ten czas duchowego przygotowania.