Jednym z wymagań do przyjęcia święceń diakonatu jest publiczne wyznanie wiary. W tygodniu poprzedzającym święcenia bracia z V roku również dokonali tego aktu podczas uroczystych nieszporów w czwartek 26 kwietnia. Jednocześnie alumni złożyli przysięgę wierności Kościołowi.

Nieszporom przewodniczył opiekun duchowy roku V ojciec Witold Słotwiński. Natomiast ks. Rektor Jarosław Przytuła wygłosił krótkie słowo do zgromadzonych w kaplicy seminaryjnej, ukazując, że powołanie do kapłaństwa wiąże się z krzyżem, który bez miłości jest ciężarem nie do uniesienia. Nawiązał w ten sposób do pieśni z nieszporów czwartku IV tygodnia, którą jest hymn o miłości św. Pawła.

Po homilii kandydaci do diakonatu odczytali wspólnie tekst wyznania wiary, przysięgi wierności Kościołowi oraz własnoręcznie napisanej deklaracji o świadomym i dobrowolnym przyjęciu zobowiązań wynikających ze święceń. Następnie każdy indywidualnie podpisał wyżej wymienione dokumenty w obecności Rektora składając rękę na Piśmie Świętym.

Teraz na kandydatów na diakonów czekają rekolekcje, które rozpoczną się w niedzielę wieczorem w domu sióstr FMM w Łabuniach. Prosimy o modlitwę za naszych braci na ten czas duchowego przygotowania się.