Wyższe Seminarium Duchowne ogłasza dodatkowy nabór na pierwszy rok studiów.
 

Nabór uzupełniający potrwa do 15 września br.  Kandydaci, którzy zdali pozytywnie egzamin maturalny, zgłaszają się najpierw do swojego księdza proboszcza, a następnie umawiają się na rozmowę z rektorem seminarium ([email protected]). Wymagane dokumenty to: świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza, opinia katechety, trzy fotografie, kserokopia dowodu osobistego i świadectwa dojrzałości oraz podanie o przyjęcie do seminarium. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem wsd.zamojskolubaczowska.pl/rekrutacja/.

Nowo przyjęci alumni rozpoczną swoją formację już 25 września od kursu przygotowawczego. Wszystkim serdecznie dziękujemy za modlitwę w intencji powołań, a kapłanom za duszpasterską pomoc w rozeznawaniu drogi życiowej.