Czas po rekolekcjach wielkopostnych zazwyczaj jest związany w naszym seminarium z przyjęciem posług. Nie inaczej było w tym roku. 26 lutego mieliśmy zaszczyt gościć w naszej wspólnocie Biskupa Mariusza Leszczyńskiego, który przewodniczył uroczystej mszy świętej, w trakcie której bracia z roku IV przyjęli posługę akolitatu, a bracia z roku III posługę lektora.

W homilii Biskup Mariusz mocno zaakcentował aspekt daru, który przez przyjęcie posług każdy z alumnów będzie składał z samego siebie w służbie Bogu i innym ludziom. W tym kontekście udzielił również rad praktycznych dla nowych akolitów i lektorów jak mają spełniać swoje posługi.

Lektorzy z zasady poprzez proklamowanie Bożego słowa mają służyć wspólnocie, ale również poprzez czytanie i rozważanie osobiste Pisma Świętego mają pogłębiać swoją więź z Chrystusem. Natomiast akolici, którzy są nadzwyczajnymi szafarzami rozdzielania Komunii Świętej mają za zadanie pogłębiać swoją miłość i szacunek do Eucharystii.

Serdecznie gratulujemy braciom z roku III i IV.