Już po raz siódmy w tym roku formacyjnym, tj. 21 kwietnia, nasza wspólnota seminaryjna przeżywała czas ciszy i skupienia. Tradycyjnie rozpoczęliśmy go hymnem: „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, a przez ten dzień przeprowadzał nas ks. prał. Adam Lewandowski, proboszcz katedry lubelskiej, który za temat wiodący obrał „duszpasterstwo więzi”. Podczas konferencji nam wygłoszonych nasz przewodnik przypomniał, że pasterz nie jest dla siebie, a kapłaństwo realizacją siebie, ale jego praca jest zawsze w służbie. Duszpasterz nie realizuje swojego planu, ale niejako doczepia się do planu Pana Boga i go wypełnia, poprzez pracę z grupami parafialnymi, młodzieżą czy swoimi współpracownikami. Bardzo mocno podkreślał, że kluczem i najpewniejszym kryterium w relacjach kapłana z innymi jest jego relacja z Bogiem. Ubogaceni słowem czekamy na owoce tego dnia skupienia.