Aktualności Seminarium

Bądźmy w kontakcie

Święcenia diakonatu

Czerech naszych braci z piątego roku, w ubiegłą sobotę przyjęło święcenia diakonatu z rąk Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Przez te święcenia zostali włączeni do duchowieństwa diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Nowi diakoni będą  usługiwać przy stole Słowa...

czytaj dalej

Wyznanie wiary kandydatów do święceń diakonatu

Jednym z wymagań do przyjęcia święceń diakonatu jest publiczne wyznanie wiary. W tygodniu poprzedzającym święcenia bracia z V roku również dokonali tego aktu podczas uroczystych nieszporów w czwartek 25 kwietnia. Jednocześnie alumni złożyli przysięgę wierności...

czytaj dalej

Wielki Piątek

Jesus Amor meus, crucifixus est - Jezus moja Miłość, jest ukrzyżowany. Ciemna Jutrznia, Droga Krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej - w tych wydarzeniach uczestniczyli alumni w zamojskiej Katedrze. Dzisiaj, na najważniejszej Liturgii w ciągu całego roku będą już w swoich...

czytaj dalej

Wielki Czwartek

Dzień w którym Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa alumni spędzili w najważniejszym kościele naszej diecezji - Katedrze w Zamościu. [ngg src="galleries" ids="68" display="basic_thumbnail"...

czytaj dalej

Dzień Skupienia

Już za dwa tygodnie będziemy obchodzić Triduum Paschalne. W sobotę alumni przeżywali Dzień Skupienia ukierunkowany na lepsze przygotowanie do tych najważniejszych świąt. Dzień Skupienia prowadził ks.Tomasz Sekulski MIC - rektor seminarium Księży Marianów. Dziękujemy...

czytaj dalej

Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna (PUM) wczoraj powiększyła swoje grono. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego dołączyło do niej 11 alumnów oraz ksiądz rektor naszego seminarium. Podczas uroczystych nieszporów w jej szeregi przyjął ich ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy do...

czytaj dalej

Dzień Świętości Życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest Dniem Świętości Życia. W poniedziałek podczas porannej Mszy Świętej alumni podjęli zobowiązanie codziennej modlitwy w ramach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przez 9 miesięcy alumni będą modlitewnie obecni przy nienarodzonym...

czytaj dalej

Unia Apostolska Kleru NSPJ

"Unia Apostolska Kleru jest stowarzyszeniem otwartym na duchownych diecezjalnych, którzy zobowiązują się, wzajemnie się wspierając, realizować w pełni życie według Ducha, poprzez pełnienie posługiwania. Jej cechą charakterystyczną jest uprzywilejowanie braterstwa,...

czytaj dalej

Posługi Lektoratu i Akolitatu

W poniedziałek 18 marca ks. bp Mariusz Leszczyński udzielił alumnom  III roku posługi lektoratu i alumnom IV roku posługi akolitatu. Głównym zadaniem lektora jest odczytywanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Akolici wspomagają diakonów i posługują kapłanom...

czytaj dalej

Konkurs wiedzy liturgicznej ministrantów i lektorów

Podczas diecezjalnego konkursu liturgicznego nasi alumni opowiadali lektorom i ministrantom jak wygląda życie w seminarium. Dzieli się także świadectwem się także świadectwem przeżywania swojej służby w Kościele, a także prezentowali wygląd liturgii podczas posług...

czytaj dalej

Rekolekcje Wielkopostne

W Środę Popielcową wieczorem wspólnym odśpiewaniem hymnu Veni Creator rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Przez 3 dni podczas których panowało silentium sacrum alumni mogli poświęcić swój czas na modlitwę, adorację i rozważania. Rekolekcje prowadził ks,Krzysztof...

czytaj dalej

Alumni w LO im.ONZ w Biłgoraju

W Środę Popielcową alumni podczas porannej Mszy Świętej rozpoczęli czas pokuty i nawrócenia. Dzień ten owocował także pięknym spotkaniem z młodzieżą w Liceum im. ONZ w Biłgoraju. Uczniowie zgromadzeni na auli mieli okazję obejrzeć prezentację dotyczącą powołania oraz...

czytaj dalej

Lutowy dzień skupienia

Wieczorem w dzień Święta Ofiarowania Pańskiego rozpoczęliśmy Dzień Skupienia - który był czasem na duchowy oddech podczas trwającej obecnie sesji egzaminacyjnej. Dzień skupienia prowadził ks. Rafał Sarzyński - kapłan naszej diecezji, obecnie student prawa kanonicznego...

czytaj dalej

Niedziela Powołaniowa w Buśnie.

Tradycją naszego Seminarium Duchownego stały się niedziele powołaniowe, które są wyrazem wdzięczności dla diecezjan za wszelkie dobro, jakie otrzymuje Seminarium. 20 stycznia razem z ojcem duchownym - ks.Dominikiem Samulakiem udaliśmy się do parafii pw. Wniebowzięcia...

czytaj dalej

Spotkanie ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym z Zamościa

"W Jego ręku" - ten werset z księgi Powtórzonego Prawa jest Słowem Przewodnim zamojskiej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. W sobotę gościliśmy dwóch członków - p.Andrzeja i p.Tomka, którzy podzieli się świadectwem swojego życia oraz jak działa ich wspólnota. Spotkanie...

czytaj dalej

Dzień Skupienia Kandydatów do Seminarium

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyjściem do seminarium - studentów i uczniów klas maturalnych na Dni Skupienia. Więcej informacji u o.Dominika Samulaka ! Prosimy o modlitwę w intencji tego...

czytaj dalej

Wizyta duszpasterska

Jak co roku w czasie okresu Narodzenia Pańskiego gościliśmy w naszych murach ks.dr Waldemara Sądeckiego - proboszcza parafii NSJ w Lublinie, w obrębie której znajduje się nasze seminarium. Odwiedziny były okazją do wyrażenia wdzięczności ze wzajemnej współpracy oraz...

czytaj dalej