Sprawowana w Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej
rozpoczęła uroczyste obchody upamiętniające Mękę, Śmierć i
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Triduum Paschalne to
najważniejsze dni dla chrześcijan. W zamojskiej katedrze uroczystej
liturgii przewodniczył pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej bp
Marian Rojek.


W poranek Wielkiego Czwartku wspólnota seminaryjna udała się do
matki wszystkich kościołów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, czyli do
Katedry pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła, aby
tam uczestniczyć w liturgii pierwszych dwóch dni Triduum Paschalnego.
Przygotowanie do Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczęło się od
Mszy krzyżma, która w sposób szczególny ukazuje jedność Kościoła
lokalnego. Biskup diecezjalny Marian Rojek razem z biskupem
Mariuszem Leszczyńskim, biskupem Janem Śrutwą oraz prezbiterami
diecezji celebrowali Mszę świętą w dniu ustanowienia sakramentu
święceń i Eucharystii. Podczas tej mszy ksiądz biskup Marian Rojek
konsekrował krzyżmo święte oraz błogosławił olej chorych. Krzyżmo
świętego jest używane podczas udzielania sakramentów chrztu
świętego, bierzmowania, święceń kapłańskich i konsekracji biskupiej
oraz podczas poświęcenia kościoła i ołtarza. Kapłani zostali wezwani do
zachowania wierności swemu powołaniu dokonali odnowienia
przyrzeczeń kapłańskich.
Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana pod przewodnictwem
księdza biskupa Mariana Rojka rozpoczęła katedralne obchody Triduum
Paschalnego. Eucharystia wielkoczwartkowa upamiętnia Ostatnią

Wieczerzę, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii
oraz sakrament święceń, dzięki któremu na świecie przedłuża się Jego
posłannictwo. W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus obmył uczniom nogi,
dając swoim uczniom wzór miłości i służby. Na pamiątkę tego
wydarzenia biskup Marian Rojek podczas liturgii obmył nogi dwunastu
mężczyznom. Po Eucharystii ksiądz biskup wraz z usługującymi
przeniósł Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji. Ta czynność jest
symbolicznym przypomnieniem wydarzenia nocnego czuwania Jezusa
w Ogrojcu, gdzie spędził ostatnie chwile przed swoją Męką. Jezus
pragnie, aby Jego uczniowie czuwali, modlili się i wielbili Boga za wielki
rzeczy jakie czyni w ich życiu. Po przeniesieniu Najświętszego
Sakramentu ołtarz został obnażony. To ogołocenie ołtarza, w
symboliczny sposób ukazuje opuszczenie i osamotnienie Jezusa
podczas Jego chwalebnej Męki.

Wielki Piątek będący dniem upamiętniającym Śmierć Jezusa
Chrystusa na krzyżu dla alumnów oraz przybyłych do katedry rozpoczął
się uroczystą jutrznią z godziną czytań, której przewodniczył Pasterz
naszej diecezji. Śpiewy prowadzili seminarzyści wraz z członkami Ruchu
Światło-Życie. O godzinie 15. odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
poprowadzone przez alumnów.
Wielki Piątek jest szczególnym dniem pamiątki zwycięstwa
odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.
Podobnie jak w Wielką Sobotę nie sprawuje się wtedy Mszy świętej. W
tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych ani dzwonków. Nie
ma także pieśni na wejście. Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej
rozpoczyna się od bardzo wymownego symbolu. Główny celebrans w
osobie ks. biskupa padł na twarz przed ołtarzem, podczas gdy wszyscy

wierni modlili się w ciszy. Następnie miała miejsce rozbudowana Liturgia
Słowa – w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm (bez organów) oraz
opis Męki Pańskiej. Po homilii wygłoszonej przez dk. Grzegorza
Reszczyńskiego odbyła się adoracja Krzyża, podczas której kapłani,
służba liturgiczna i wierni oddali cześć krzyżowi. Po adoracji nastąpiła
Komunia święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią
eucharystyczną został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy
adoracji zwanej na tę okazję w tradycji ludowej Grobem Pańskim.
Święte Triduum Paschalne jest najważniejszym świętem dla
każdego chrześcijanina, ponieważ w tym czasie przeżywane są Męka,
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Te wydarzenia
przyświecają zrozumieniu tajemnicy kapłaństwa i Eucharystii.
Po skończonej liturgii Męki Pańskiej alumni udali się do swoich
rodzinnych parafii, aby w swoich parafiach pomóc w posłudze
duszpasterskiej.

al. Dariusz Ozimek