Dzień kapłański w Krasnobrodzie wzbudza wiele emocji, gdyż jest to dzień, w którym zostają ogłoszone decyzje personalne dotyczące księży naszej diecezji. Alumni wraz z świeżo upieczonymi absolwentami WSD, neoprezbiterami, z ciekawością oczekują informacji, do której wspólnoty zostaną wysłani na swoją pierwszą parafię. W tym roku, 26 czerwca, została ogłoszona jeszcze jedna szczególna decyzja dotycząca naszego seminarium. Ojciec duchowny naszej wspólnoty, ks. Dominik Samulak, został mianowany proboszczem parafii pw. Objawiania Pańskiego w Łukawcu oraz diecezjalnym egzorcystą. Swój urząd obejmie 1 lipca. Ojciec Dominik pracę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej rozpoczął w Uroczystość Wszystkich Świętych w 2006 roku, najpierw jako prefekt, a od 2013 roku jako ojciec duchowny. Podczas Mszy św. dziękczynnej za 15 lat posługi w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła wspólnota seminarium pożegnała o. Dominika. O. Dominik podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat swojej pracy i życia kapłańskiego. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za świadectwo, które Ojciec składał każdego dnia, a w ten szczególny dzień podzielił się jeszcze kilkoma historiami, które pobudzają do refleksji nad własnym powołaniem i motywują do pracy nad sobą, pracy z Bogiem i dla ludu Bożego. Pamiętajmy w modlitwie o nowym proboszczu, aby jak najowocniej wypełniał swoją posługę dla nowej wspólnoty.

al.Bartosz Świrgoń