W sobotę 13 listopada, w naszym seminarium odbył się  pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia. Nauki głosił ks. Zdzisław Zając proboszcz parafii św. Marcina w Zemborzycach. Ks. Zdzisław dzielił się doświadczeniem duszpasterskim które zdobywał w Polsce, Austrii oraz na Ukrainie.

Ks. Zdzisław Zając podzielił się świadectwem pracy z młodzieżą oazową oraz grupą hipisów w swoich pierwszych parafiach. Opowiadał również o doświadczeniu posługi jako misjonarz na Ukrainie. Tam pracował przez 18 lat jako proboszcz w Berdiańsku nad Morzem Azowskim. Ks. proboszcz podzielił się swoją wiarą i mówił o Bożej Opatrzności, której doświadczał w trudnych chwilach. 

Ks. Zdzisław w Berdiańsku  wybudował duży i piękny kościół z obszernym zapleczem gospodarczym. Prowadził tam działalność charytatywną, a przez jakiś czas był także dyrektorem Caritas diecezji charkowsko-zaporowskiej. Po 18 latach pracy na Ukrainie został posłany do Austrii (Virgen diec. Innsbruck), gdzie posługiwał przez 4 lata. Od 1 września 2020 roku pełni funkcję proboszcza w parafii św. Marcina w Zemborzycach.

Dzień skupienia polega na poświęceniu jednego dnia w miesiącu na osobiste wyciszenie, modlitewne skupienie i wysłuchanie konferencji zaproszonego kapłana. Taki dzień jest istotny na drodze formacji, aby móc zastanowić się nad swoim powołaniem i życiem duchowym.