„Troska o powołanie – formacja ludzka”  to  myśl przewodnia warsztatów psychologicznych, które odbyły się w dniach 11-13 marca w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach nieopodal Krakowa.  Uczestniczyli w nich alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie.

W warsztatach brali udział, również seminarzyści z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Rzeszowskiej, Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W ramach zajęć omówiono zagadnienia związane z osobistym rozwojem, jak np. poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań,
rozwijanie dobrego poczucia wartości i inteligencji emocjonalnej czy budowanie siły charakteru.

       Zajęcia prowadziła mgr Ewa Kosińska – psycholog, edukator, terapeuta współpracująca w środowisku krakowskim z licznymi seminariami męskimi w ramach wykładów i warsztatów formacyjnych.

          Fundament całej formacji kapłańskiej stanowi formacja ludzka, której celem jest ukształtowanie w kandydatach do kapłaństwa dojrzałych postaw i zachowań. Ten wymiar formacji w szczególności odnosi się do sfery emocjonalnej i wolitywnej człowieka, kształtuje właściwe podejście do obowiązków, a przede wszystkim buduje zdolność do nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji z innymi ludźmi. Formacja ludzka ma nauczyć kandydatów do kapłaństwa postępowania na wzór Chrystusa we wszystkich obszarach życia, a w szczególności przygotowuje do pełnej miłości służby względem drugiego człowieka. Jest to niezbędne, gdyż od duszpasterza wymaga się, aby w kontaktach interpersonalnych był kulturalny, dyskretny, uprzejmy, szczery w słowach i w intencjach, jakie towarzyszą jego działaniom.

         Warsztaty stanowią uzupełnienie formacji podstawowej, jaką alumni odbywają w seminarium duchownym równolegle do sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obok wymienionej formacji ludzkiej przygotowanie do święceń obejmuje również wymiar duchowy, intelektualny i pastoralny.

alumn Dariusz Ozimek