Rekrutacja dodatkowa trwa do 15 września !

 

Z

Warunki

 • powołanie do kapłaństwa
 • odpowiedni stan zdrowia
 • zdana matura
 • dobra opinia
i

Dokumenty

 • świadectwo chrztu
 • opinia proboszcza
 • opinia katechety
 • świadectwo dojrzałości
 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • 3 fotografie

Terminy

 • Rekrutacja – do 15 września 2018
 • Rejestracja elektroniczna – 
 • Badania psychologiczne i egzaminy – 
 • Ogłoszenie wyników – 
 • Złożenie dokumentów –
 • Kurs przygotowawczy – 25-30 września 2018

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
ul. S. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
tel. 81 744 47 84
e-mail: [email protected]
rejestracja elektroniczna: http://kandydat.kul.pl/

Krok

Konsultacja z proboszczem

Kandydat zgłasza się do swojego proboszcza i zgłasza zamiar wstąpienia do seminarium. Prosi o wydanie opinii oraz świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu. O wydanie opinii prosi katechetę ze szkoły średniej.

Krok

Rozmowa z rektorem

Następnym krokiem jest rozmowa z rektorem seminarium, na którą należy się wcześniej umówić. Na rozmowę zabieramy napisane na papierze kancelaryjnym podanie wraz z życiorysem i zdjęciem oraz metrykę chrztu i opinie.

Krok

Rejestracja

Równolegle do rekrutacji do seminarium, kandydat ubiega się o przyjęcie na studia filozoficzno-teologiczne na KUL. Dlatego rejestruje się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL, wybierając studia magisterskie z teologii dla alumnów. Po rejestracji uiszcza opłatę rekrutacyjną. Żadne dokumenty nie są wymagane na tym etapie. Wyniki matur będą uzupełnione w późniejszym terminie..

Krok

Egzaminy

Kandydaci odbywają rozmowy kwalifikacyjne sprawdzające wiadomości z zakresu moralności chrześcijańskiej, prawd wiary oraz historii Kościoła.Obowiązująca lektura: M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Egzaminy poprzedzone będą badaniem psychologicznym kandydatów.

Krok

Złożenie dokumentów

Po ogłoszeniu wyników egzaminu, należy złożyć w dziekanacie Wydziału Teologii KUL wymagane dokumenty: okładka na dokumenty, formularz dla osób zakwalifikowanych, świadectwo dojrzałości, kserokopia dowodu osobistego, dwie fotografie.

Krok

Kurs przygotowawczy

Nowo przyjęci do seminarium alumni odbywają pięciodniowy kurs przygotowawczy prowadzony przez wychowawców seminaryjnych.

Masz pytania?