Sobota 14 października, stała się dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Początkiem tej doniosłej uroczystości była Msza Święta, której przewodniczył Ks. Biskup Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski.

   Ks. Biskup w homilii zwrócił się do alumnów oraz przybyłych gości, podkreślając jak ważna w życiu jest otwartość na nowe wyzwania a także gorliwość formacji seminaryjnej. Podziękował alumnom za trud włożony w podejmowanie codziennych obowiązków.

   Kolejną część spotkania otworzył ks. dr Witold Słotwiński, nowo mianowany rektor WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Po powitaniu wszystkich przybyłych gości, ksiądz rektor przedstawił ojców duchownych, ks. Daniela Kopra oraz ks. Rafała Sarzyńskiego, którzy wraz z początkiem roku akademickiego rozpoczęli posługę w seminarium, a także wyraził wdzięczność ks. prefektowi Rafałowi Mudzie za współprace. Słowa wdzięczności skierował również do księdza biskupa, za okazane zaufanie oraz troskę o seminarium.

   Następnie głos zabrał ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL, który w swoim przemówieniu przedstawił jaką ogromną szansą są studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Stanowią one znakomitą okazję do bliskiego kontaktu z czołowymi teologami i ekspertami w różnych dziedzinach związanymi z życiem Kościoła.

   Dopełnieniem tej części spotkania była uroczysta immatrykulacja alumna pierwszego roku Łukasza Gałana, który w tym roku rozpoczął formacje a także odśpiewanie Gaudeamus Igitur.

   Rok akademicki i formacyjny 2023/24 rozpoczęło 16 alumnów, którzy umocnieni słowami swojego pasterza Ks. Biskupa Mariana Rojka, podjęli nowe wyzwania wynikające z formacji, aby dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu móc w przyszłości służyć ludziom, do których zostaną posłani.

al. Dawid Pryciuk