Biskup Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 07 maja br. w zamojskiej katedrze udzielił święceń diakonatu alumnom wyższego seminarium duchownego naszej diecezji. Nowi diakoni to: Michał Kot z parafii NSPJ w Tomaszowie Lubelskim oraz Artur Łakomy z parafii św. Stanisława Bpa w Lubaczowie.

W homilii biskup Leszczyński powiedział: „Nowi diakoni będą błogosławić w imieniu Jezusa i Jego Kościoła. Ten przywilej jest widzialnym znakiem, który wyraża i urzeczywistnia służebną rolę Kościoła, która ma na celu uświęcanie ludzi i uwielbianie Boga. Błogosławić i służyć to fundamentalne zadania diakona. Drodzy bracia, podejmujcie więc z największą gorliwością obowiązki i zadania, które zleca wam Chrystus w swoim Kościele. Służcie i błogosławcie! Tego potrzebuje dzisiaj wielu ludzi. Tego dzisiaj potrzebuje świat”.

Źródłem siły do wypełniania zadań w Kościele, nie tylko wynikających ze święceń, jest dla nas Ciało i Krew, które Jezus daje nam jako prawdziwy pokarm i prawdziwy napój. Dostęp do tej łaski mamy nieograniczony, jedynie sami możemy sobie tę drogę utrudnić przez nasze grzechy – uświadamiał Biskup i zachęcał diakonów, aby właśnie z Eucharystii czerpali moc do swojego posługiwania.

Najważniejszy moment święceń to nałożenie rąk przez szafarza oraz modlitwa święceń. Biskup powtarza w ten sposób apostolski gest przekazania posłannictwa w Kościele. Modlitwa święceń przywołuje Ducha Świętego, który swoimi darami ma uzdalniać nowych diakonów w służbie Kościołowi, w permanentnym przybliżaniu się do Chrystusa i Jego Tajemnic.

„Sługę można określić przez dwa greckie słowa – doulos i diakonos. Pierwszy jest niewolnikiem, drugi swoje zadania pełni z miłości do Kościoła – Chrystusa, jako Głowy i ludzi, jako członków. Właśnie tak widzę swoje nowe zadanie w Kościele. Służyć Jezusowi i ludziom z miłością, a nie jako zwykłe zobowiązanie” – mówił o swoich przeżyciach dk. Artur Łakomy.

Przez święcenia diakonatu dokonuje się włączenie do stanu duchownego. Wyświęceni na diakonów pomagają biskupowi i prezbiterom przez: udzielanie chrztu, rozdzielanie Eucharystii, błogosławienie w imieniu Kościoła związków małżeńskich, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie Ewangelii i nauczanie podczas liturgii, przewodniczenie nabożeństwom i sprawowanie sakramentaliów.

al. Bartosz Świrgoń