Ostatni dzień skupienia w bieżącym roku liturgicznym wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej rozpoczęła w piątek 4 listopada hymnem do Ducha Świętego. W tym niezwykłym czasie alumni słuchali  konferencji o. Waldemara Kapcia, dominikanina, który dzielił się swoim bogatym  doświadczeniem. Punktem wyjścia duchowych rozważań było wskazanie trzech źródeł  zła, których każdy powinien się wystrzegać. Są nimi pożądliwość ciała, pożądliwość  oczu oraz pycha żywota. 

Kaznodzieja zwrócił uwagę, iż niezwykle ważne w życiu chrześcijanina jest  wyzbycie się ,,niezdrowego” przywiązania do rzeczy materialnych. Choć księża diecezjalni  nie składają ślubu zobowiązującego do życia w ubóstwie to niejako są do niego zobowiązani. Nie chodzi tu wyłącznie o kwestie materialne, ale również duchowe, ponieważ ubóstwo jest ściśle związane z pokorą i wewnętrzną wolnością od przywiązań. Innym przejawem ludzkiejsłabości jest nadmierne pragnienie bycia zauważonym, które sprawia, że intencja naszego działania, skupia się wyłącznie na chęci ,,wyróżnienia” się wśród innych a nie na słuszności samego uczynku. O. Waldemar podkreślił również jak ważne jest posłuszeństwo – wypełnianie woli przełożonych jest pełnieniem woli Bożej, nawet wtedy, kiedy człowiek ma przekonanie o swojej racji i nie zgadza się z oceną przełożonego – podkreślał ojciec Waldemar, przypominając, że Bóg czuwa nad nami, a nagrodą za wierne wypełnianie swojego powołania jest szczęśliwe życie. 

Wszystkie nasze duchowe wysiłki mają prowadzić do tego, aby całe życie stawało się nabożeństwem, wychwalaniem i uwielbianiem Pana – to jest główna myśl, jaką starał się przekazać ojciec Waldemar podczas konferencji. 

Alumni przeżywali dzień skupienia w milczeniu, a czas wolny od zwyczajnych zajęć spędzali na rozmyślaniu, adoracji i duchowej lekturze. 

Alumn Dawid Pryciuk