Uniwersytecka gorączka zaliczeń i napięcie spowodowane zbliżającą się sesją egzaminacyjną musiały ustąpić miejsca przed styczniowym dniem skupienia. 17 dnia bieżącego miesiąca, po raz kolejny w tym roku akademickim zatrzymaliśmy się, aby poświecić cały dzień na medytacje Pisma Świetego i refleksję nad naszym powołaniem. Tym razem przez ten dzień przeprowadził nas ks. Mariusz Skakuj, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu. Kościół w swojej historii przechodził wiele przemian, także XXI wiek nie jest pod tym względem inny. Powstaje więc pytanie – jaki ma być kapłan XXI w.? Odpowiedzi można znaleźć wiele, ale będą one dobre o tyle, o ile w centrum pozostanie Chrystus – jeżeli ani kapłan, ani żadna inna osoba, organizacja czy instytucja nie będą chciały zająć Jego miejsca. Tę prawdę przypomniał nam Ksiądz rekolekcjonista. Ks. Mariusz poruszył również kwestię znajomości ludzi, którym chcemy głosić Ewangelię, podzielił się swoim doświadczeniem misyjnym w skali diecezji i swoich własnych podróży do krajów misyjnych.

al. Bartosz Świrgoń