W  sobotę 20 marca nasza wspólnota uczestniczyła w comiesięcznym dniu skupienia, który poprowadził o. Marek Grzech ze zgromadzenia misyjnego Werbistów. Ojciec przez kilkanaście lat posługiwał na misjach w Zambii, dzieląc się nabytym tam doświadczeniem udzielił nam bezcennych porad, które warto wcielać w życie przechodząc drogą ku kapłaństwu. Od opisu wyglądu misji, przez ciekawostki regionalne, religijne i doświadczenia życiowe Ojciec zaznaczał, że kapłan nieustannie powinien zwracać i uciekać się do ołtarza, z którego płynie życie. Ojciec misjonarz uświadomił nam także, że można być szczęśliwym nie mając nic, żeby być dobrym wystarczy chcieć, a by wypełniać wolę Boga trzeba być bezwzględnie Jemu posłusznym.