Wakacje są czasem odpoczynku od nauki akademickiej, ale nie są odpoczynkiem od formacji. W okresie wakacyjnym alumni brali czynny udział w życiu duszpasterskim naszej diecezji. Uczestniczyli w rekolekcjach ministranckich, rekolekcjach Ruchu Światło-Życie, obozie harcerskim oraz w pielgrzymce na Jasną Górę. Klerycy brali także czynny udział w spotkaniu młodzieży w diecezji Zamojsko-lubaczowskiej – Exodus Młodych. Wakacyjny czas był okazją do służby drugiemu bliźniemu a także do bliższego poznania wspólnot, które działają w diecezji. Diakoni natomiast we wrześniu udadzą się na miesięczne praktyki do danej wspólnoty parafialnej, aby służyć posługą diakońską w parafii.