Jesus Amor meus, crucifixus est – Jezus moja Miłość, jest ukrzyżowany. Ciemna Jutrznia, Droga Krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej – w tych wydarzeniach uczestniczyli alumni w zamojskiej Katedrze. Dzisiaj, na najważniejszej Liturgii w ciągu całego roku będą już w swoich rodzinnych parafiach, gdzie ze swoimi wspólnotami będą celebrowali czas Zmartwychwstania Pana Jezusa.