14 października w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy uroczyste włącznie 6 braci z piątego roku do grona do święceń diakonatu i prezbiteratu. Zostali oni przedstawieni wspólnocie Kościoła podczas Eucharystii celebrowanej przez biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Kandydaci od dnia dzisiejszego będą przygotowywać się do służby kościołowi poprzez sprawowanie Liturgii Godzin. Życzymy naszym braciom daru wytrwałości i pokory w obranej drodze. Polecamy ich wstawiennictwu Maryi – Wychowawczyni Powalań Kapłańskich i Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego- patrona kapłanów diecezji Zamojsko-lubaczowskiej Lubaczowskiej.