W minioną niedzielę w naszej wspólnocie przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia, a prowadził go ks. dr hab. teol. Marian Pokrywka, , prof. KUL pełniący urząd kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej . W konferencjach główną myślą był Wieczernik- postawa ucznia i spotkania z Mistrzem. Czas i cisza- to jedne z warunków owocnego spotkania z Nim. Niezwykle ważna -co podkreślał rekolekcjonista- jest nie wiedza Jezusie, ale osobista relacja ze Zbawicielem. Ks. Pokrywka zwrócił także uwagę na to, by nie „ myśleć w sposób ludzki ” tylko i wyłącznie, ale otworzyć się na bożą perspektywę patrzenia na świat, kluczem zaś do Eucharystii i Kapłaństwa jest pokorna miłość- której wciąż na nowo uczy Jezus w Wieczerniku.