W poniedziałek 8 października po zakończonych rekolekcjach naszych 4 braci z roku piątego zostało włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Przed nimi ostatnia prosta w przygotowaniu i podjęciu ostatecznych decyzji dotyczących ich dalszej przyszłości.

Mszy świętej, a także obrzędowi przyjęcia naszych braci do grona kandydatów przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy naszej diecezji.