Jakiego chce mnie Chrystus? Tym pytaniem rozpoczęliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Przewodnikiem podczas tej drogi był dla nas ks. Maciej Będziński- sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) oraz Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła (PDPA).

Przez ostatnie trzy dni nasz rekolekcjonista dzielił się z nami swoją pasją kapłaństwa i posługi misyjnej. W swoich naukach mówił jak być prawdziwym sługą Słowa oraz o tym, jak ważne jest świadczenie o Bożej miłości na co dzień -swoją młodością, radością i ewangelicznym zapałem. Kapłan ze swej natury jest ewangelizatorem i misjonarzem. Bez tego nie ma prawdziwego kapłaństwa – jak głosił ks. Maciej.

Kolejnymi ważnymi tematami poruszonymi na konferencjach była miedzy innymi posługa sakramentalna czy potrzeba nieustannego otwarcia na Ducha Świętego i Jego natchnienia. Przybliżył nam także istotę Papieskich Dzieł Misyjnych i różnorodne idee misyjne przez nie podejmowane.

Po zakończeniu rekolekcji ks. Maciej spotkał się z alumnami, aby opowiedzieć bliżej o swojej misyjnej pracy i wyprawach w najdalsze krańcach świata, gdzie był świadkiem wiary mieszkańców różnych regionów. Minione rekolekcje były jednocześnie czasem szczególnego przygotowania do przyjęcia posług lektoratu (dla III roku) oraz akolitatu (dla IV roku), które zostaną udzielone alumnom w poniedziałek.

al. Mateusz Wojda