Na początku mszy świętej ksiądz rektor powitał przybyłych gości oraz wszystkich pozostałych zgromadzonych na Wigilijnej Eucharystii. W krótkich słowach wspomniał o dwóch stołach. Jednym z nich jest stół Eucharystyczny, przy którym wspólnota seminaryjna na czele z księdzem biskupem Marianem Rojkiem oraz zebranymi gośćmi wspólnie uczestniczyła we Mszy świętej. Drugim stołem jest „stół codzienny”, przy którym wieczorem składaliśmy sobie życzenia.

Podczas homilii pasterz podkreślał cierpliwość w trzech jej wymiarach: do siebie, do innych oraz do Boga. Cierpliwość do siebie może być miejscem wymagającym formacji, ale też pomagającym we wzrastaniu do świętości, a miłość do Boga nie wyłącza cierpliwości do Niego.

Podczas życzeń ks. rektor powiedział – odnosząc się do słów ks. biskupa – o wytrwałości, także w kontekście powołania i odpowiedzi na głos Pana Boga. Ksiądz biskup mówił z kolei o roli ofiary i uczty, jako dwóch nieodzownych elementów powołania kapłańskiego. Zakończeniem tego wyjątkowego dnia były Jasełka – przedstawienie wykonane przez alumnów drugiego roku.

Al. Mateusz Wojda