W święto apostołów Filipa i Jakuba tj. 6 maja biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński udzielił w zamojskiej katedrze święceń diakonatu czterem alumnom wyższego seminarium duchownego. Nowi diakoni to: Piotr Gorzkowski, Marek Nawój, Dariusz Ozimek oraz Bartosz Świrgoń.

W sobotniej uroczystości wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa naszej diecezji, wychowawcy seminaryjni, profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, proboszczowie kandydatów do święceń diakonatu, ich rodziny oraz znajomi, a także wielu wiernych.

Podczas homilii bp. Mariusz Leszczyński zachęcał nowych diakonów do podążania drogą, którą wyznaczył im Chrystus. Odwoływał się do słów Benedykta XVI, który zwracając się do alumnów gratulował im podjętej decyzji o wstąpieniu do seminarium prostymi słowami „dobrze zrobiliście”. Ksiądz biskup parafrazując te słowa zwrócił się do czwórki kandydatów: „dobrze, że przystąpiliście do diakonatu, ponieważ, jesteście potrzebni Kościołowi i światu, który zawsze będzie potrzebował Boga”.

Przez święcenia diakonatu, których kluczowym momentem jest nałożenie rąk i modlitwa konsekracyjna, czterech alumnów zostało włączonych do stanu duchownego. To ich kolejny krok w drodze ku Chrystusowemu kapłaństwu.

Zadaniem nowych diakonów jest wspomaganie prezbiterów w głoszeniu Słowa Bożego udzielaniu chrztu i wiatyku oraz błogosławieniu małżeństw. Są również zobowiązani do codziennej modlitwy Liturgią Godzin, życia w celibacie oraz posłuszeństwa swojemu ordynariuszowi. Pamiętajmy o modlitwie w ich intencji, by pełni Ducha Świętego i mądrości pełnili swoją posługę.

Alumn Adam Michalak