W ramach majowego dnia skupienia – w sobotę 21 maja 2022 r. klerycy wysłuchali konferencji ks. Sebastiana Kopra, wikariusza Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim, diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza.

      Rozpoczynając konferencję ks. Sebastian zwrócił uwagę na dar kapłańskiego powołania, które rodzi się wyłącznie z inicjatywy Boga. Kandydat na księdza musi spełniać kilka wymogów. Przede wszystkim wyświęcony może zostać tylko ochrzczony mężczyzna. Mężczyzna powołany do kapłaństwa – kontynuował prowadzący – tak jak każdy człowiek musi zmagać się ze swoimi ograniczeniami i słabościami. Nosi w sobie różne „pęknięcia”, które pokazują mu, że nie jest kimś wyjątkowym, chociaż zewnętrznie może stwarzać takie pozory. Bolesne doświadczenia napotykane na drodze formacji, rodzą często myśli o własnej niewystarczalności, pokusy ucieczki oraz wewnętrzny zamęt. Dopiero w świetle słowa Bożego – podkreślał ks. Koper – można odczytać właściwy sens powołania.

   „Moc w słabości się doskonali”- te słowa św. Pawła z 2 Listu do Koryntian oznaczają, że słabość ludzka wcale nie stanowi przeszkody dla Bożego działania, aby mogło osiągnąć zamierzony cel. Słabość człowieka nie zamyka Bogu możliwości skutecznego przeprowadzenia planu względem osób powołanych do kapłaństwa. Prowadzący zwrócił uwagę na to, że wszystko co dobre pochodzi z łaski Bożej, nikt sam z siebie nie może nic trwałego zbudować. Jedynie otwarcie na działanie Boga, daje siłę na przeciwstawienie się temu, co modne i jednocześnie szybko przemijające.

     Ks. Sebastian jasno określił cechy mężczyzny powołanego do kapłaństwa: powinien być twardy, nie może narzekać, użalać się nad sobą, zniechęcać wobec napotykanych trudności, lecz pokornie kroczyć swoją drogą życia. Powinien być człowiekiem nadziei i zaufania, zachowując dystans do samego siebie. Podsumowując konferencję prowadzący powiedział: „nasz Pan w słowie Bożym objawia swą moc. Jezus mówi, że człowiek w świecie musi przejść przez różne trudności, przeciwności i cierpienia, ale przypomina, że należy mieć ufność, bo On zwyciężył świat.”
 

   Właściwa postawa przyszłego księdza polega na akceptacji własnej niedoskonałości i przyjmowaniu Bożej mocy – tym przesłaniem ks. Sebastian Koper zakończył swoje wystąpienie. Majowy dzień skupienia nie składał się wyłącznie z konferencji. Był to czas spędzony w ciszy na: wspólnej modlitwie, Eucharystii oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

al. Damian Sokół