Do 16 września 2022 r trwa dodatkowy nabór na pierwszy rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

   Podobnie jak w pierwszym naborze, kandydaci najpierw odbywają rozmowę z rektorem seminarium, podczas której składają podanie o przyjęcie do seminarium wraz z życiorysem i zdjęciem oraz pozostałe dokumenty: świadectwo chrztu i bierzmowania, opinię proboszcza, opinię katechety ze szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie. Po uzyskaniu zgody księdza rektora, kandydat rejestruje się dzienne studia magisterskie z teologii na profilu rekrutacyjnym KUL, uiszcza opłatę rekrutacyjną i załącza skan świadectwa dojrzałości. Po pozytywnej weryfikacji w systemie rekrutacyjnym, kandydat w ciągu pięciu dni załącza na swoim profilu skan własnoręcznie podpisanego Formularza potwierdzającego podjęcie studiów ze zdjęciem. Po wpisaniu na listę studentów należy w ciągu czternastu dni złożyć dokumenty w siedzibie uniwersytetu.

 Poszczególne etapy naboru można znaleźć pod zakładką „Rekrutacja do seminarium”.

   Kandydatów prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z księdzem rektorem drogą mailową: [email protected] lub telefoniczny kontakt z wychowawcą seminaryjnym pod nr 509 800 080.

Alumni pierwszego roku rozpoczynają swoją formację już 28 września od kursu przygotowawczego.