W dniu 26 listopada br. w Częstochowie miały miejsce sesja misjologiczna i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej. Podczas spotkania byli obecni przedstawiciele środowisk misyjnych. Głównym gościem wydarzenia był o. prof. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej. W spotkaniu udział również wzięło kilku alumnów z seminaryjnego koła misyjnego wraz z księdzem rektorem.


Hasłem tegorocznego spotkania misyjnego było: “Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Sesję naukową w Bastionie św. Barbary rozpoczął o godzinie 15 Koronką do Miłosierdzia Bożego o. Luca Bovio IMC – sekretarz krajowy PUM. Następnie ks. bp Jan Piotrowski – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – powitał członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich przybyłych na spotkanie. Rozpoczął od słów: “Przyjaciele spotykają się w połowie drogi” – dla nas tym miejscem stała się Jasna Góra. 

Pierwszy wykład poprowadził o. prof. Dinh Anh Nhue Nguyen, sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej. Temat przewodni brzmiał – “Papieska Unia Misyjna sercem Kościoła misyjnego”. Prelegent odwołał się do “Orędzia papieża Franciszka na niedzielę misyjną na 2022 r “ podkreślając znaczenie Papieskiej Unii Misyjnej, jako duszy wszystkich dzieł misyjnych w Kościele. Ojciec Dinh przypomniał pokrótce historię założyciela – Pawła Manny, a także zrelacjonował, w jaki sposób się rozwijała do tej pory działalność misyjna. Zachęcił zebranych do otwarcia się na działalność misyjną na miarę naszych możliwości, mówiąc, że duszpasterstwo dziś powinno mieć wymiar misyjny. 

Po krótkiej przerwie na kawę s. Kazimiera Serafin SSPC przedstawiła bliżej życie i działalność bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (patronki współpracy misyjnej) oraz rodzin Ledóchowskich dla Kościoła powszechnego. Prelegentka podkreśliła na samym początku, że Ledóchowska była kobietą, która się nie bała – wskazując na jej odwagę, powiedziała o wielkim zaangażowaniu błogosławionej w formację oraz jej zasługach na polu misyjnym. Maria Teresa dość często powtarzała, że działalność misyjna jest w nas umacniana przez moc Ducha Świętego.    

Sesję zakończył ks. dr Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, dzieląc się swoim doświadczeniem zdobytym na misjach w Urugwaju. Przedstawił główne problemy jakie tam napotkał. Zaznaczył, że praca misyjna w tym kraju jest dużym wyzwaniem, chociażby ze względu na silny wpływ władzy lewicy komunistycznej na życie społeczne. Warty szczególnej uwagi jest fakt, że w Urugwaju ksiądz nie może bez powodu wejść do szkoły czy urzędu, a jednak Bóg daje sposoby, aby i tam dotarła Dobra Nowina o zbawieniu.

Zwieńczeniem spotkania był Apel przed cudownym obrazem Pani Jasnogórskiej. Następnie po Apelu odbyła się prezentacja osób przygotowujących się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do wyjazdu na misje. W tym granie znalazł się kapłan Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Michał Maciołek, przygotowujący się do pracy misyjnej w Ekwadorze.

 Koło misyjne w seminarium zamojsko-lubaczowskim funkcjonuje od początku jego istnienia. Działalność tej grupy to m.in. systematyczna modlitwa za misjonarzy, zbieranie środków na cele misyjne a także udział w programie Adopcja na odległość, w ramach którego alumni przekazują środki na edukację dwójki dzieci z sierocińca Shalom w Mitungu w Kenii. Każdego roku członkowie koła uczestniczą także w sesji misjologicznej na Jasnej Górze.
al. Patryk Kruk