W piątek 14 października podczas Mszy świętej sprawowanej przez biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego alumni trzeciego roku przyjęli strój duchowny. W czasie uroczystości miał również miejsce obrzęd kandydatury do święceń diakonatu: alumni piątego roku wyrazili publicznie pragnienie i gotowość do przyjęcia święceń.
Oprócz wspólnoty seminaryjnej w wydarzeniu wzięli udział zaproszeni księża z diecezji zamojsko-lubaczowskiej – proboszczowie i wikariusze, którzy towarzyszyli alumnom w rozeznawaniu ich powołania. Były obecne także rodziny seminarzystów przyjmujących strój duchowny. Jest to bowiem ważny moment nie tylko dla alumnów, ale także dla ich bliskich, zwłaszcza rodziców. Od tego dnia seminarzyści, choć wciąż pozostają osobami świeckimi, to przez swój strój będą świadczyli o Chrystusie i otrzymanym od Niego powołaniu do kapłaństwa.
Po obrzędzie obłóczyn nastąpiła prezentacja czterech alumnów piątego roku. Seminarzyści publicznie wyznali pragnienie służby Bogu i Kościołowi oraz przyjęli z rąk księdza biskupa brewiarz, księgę codziennej modlitwy Kościoła. W ten sposób zostali uznani za kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.
Ksiądz biskup Mariusz Leszczyński w homilii wzywał zgromadzonych do porzucenia lęków i obaw, które generuje w życiu człowieka współczesny świat. Jednocześnie, nawiązując do Ewangelii, przestrzegał alumnów, aby „przykładając rękę do pługa” nie odwracali się za siebie, ale szli w wyznaczonym kierunku, drogą własnego powołania. Zachęcał także seminarzystów do rozwijania własnych zainteresowań, co przyczynia się do kształtowania osobowości.
Na zakończenie liturgii alumni Dariusz Ozimek i Krystian Skiba podziękowali księdzu biskupowi, kapłanom i swoim rodzinom za wsparcie i towarzyszenie na drodze powołania. Po zakończeniu Eucharystii i pamiątkowych zdjęciach wszyscy udali się na uroczystą kolację w refektarzu seminaryjnym.
Kandydatura do święceń jest przewidzianym przez prawo kanoniczne ostatnim etapem przygotowania do święceń diakonatu, które odbędą się 6 maja 2023 roku w katedrze zamojskiej. Alumni przyjmujący strój duchowny zobowiązują się do noszenia sutanny lub tzw. krótkiego stroju duchownego w sposób określony przez prawo kościelne. Zgodnie z nowymi przepisami (Ratio institutionis sacerdotalis pro Poloniae) oba te obrzędy będą połączone, w związku z czym, alumni rozpoczynający w tym roku formację przystąpią do nich już za dwa lata.

Alumn Adam Michalak