W sobotę̨ 3 grudnia wspólnota seminaryjna przeżywała adwentowy dzień skupienia, który poprowadził ks. dr Robert Muszyński, proboszcz parafii Narodzenia NMP Matki Bożej Siewnej w Wilczopolu. Prowadzący dzielił się z alumnami nie tylko świadectwem pracy duszpasterskiej, ale także historią własnego powołania.

Przywołując tekst z Ewangelii wg św. Łukasza o wyborze apostołów ks. Muszyński podkreślał, że dokonany przez Jezusa wybór nie był przypadkowy. Chrystus spędził całą noc na modlitwie do Ojca, prosząc o poznanie Jego woli. To pokazuje, że każde powołanie jest darem Ojca dla Syna i prowadzi powołanego do szczególnej relacji z Bogiem, którą charakteryzuje niezwykła intymność – zauważył ksiądz doktor, zaznaczając jednocześnie, że Chrystus powołując człowieka nie skupia uwagi na jego słabościach i wadach, ale kieruje się miłością bezwarunkową. Ks. Muszyński zachęcał alumnów do trwania w modlitewnej bliskości z Jezusem, z której rodzi się radość każdego powołanego.

Dzięki wygłoszonym konferencjom słuchacze mogli głębiej zrozumieć wartość powołania kapłańskiego, którego miarą jest intymna relacja z Chrystusem, a nie sukcesy duszpasterskie.

Ks. Robert Muszyński jest absolwentem nie tylko KUL, ale również Politechniki Lubelskiej. Aktualnie jest dyrektorem Szkoły Formacji Duchowej Archidiecezji Lubelskiej, a funkcję proboszcza parafii w Wilczopolu pełni od roku 2006. Prowadzi program „Klucze wiary”w TVP 3 Lublin, w którym poruszane są aktualne problemy życia religijnego i społecznego.

Seminaryjny dzień skupienia odbywa się raz w miesiącu. Czas przeżywany w milczeniu i modlitewnym skupieniu jest nieoceniony dla duchowego wzrostu i rozeznawania własnego powołania

Alumn Marek Nawój