We wtorek 18 października w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23. Wśród gości znalazł się biskup Marian Rojek, biskup zamojsko-lubaczowski, ks. prof. Mirosława Brzeziński, prodziekan ds. studenckich Wydziału Teologii KUL, profesorowie KUL, reprezentanci Kurii diecezjalnej w Zamościu, przełożeni pozostałych seminariów duchownych w Lublinie oraz zasłużeni pracownicy seminarium zamojsko-lubaczowskiego.

Pierwszą częścią uroczystości była Msza święta, której przewodniczył bp. Marian Rojek. W homilii, nawiązując do patrona dnia, świętego Łukasz, podkreślił znaczenie zdobywania wiedzy, wsłuchiwania się w Boży głos, ale i budowania relacji z drugim człowiekiem. O kluczowej roli słuchania w rozeznawaniu powołania i woli Bożej, o umiejętności skupiania uwagi w czasie studiów i w budowaniu wspólnoty – seminaryjnej, ale również rodzinnej i parafialnej, przypominał biskup alumnom, wychowawcom i zaproszonym gościom.

Drugą część spotkania otworzył ks. dr Jarosław Przytuła, rektor WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu instytucji, jaką jest seminarium. Samo słowo seminarium pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „szkółkę młodych drzew” – miejsce wzrostu, rozwoju i dojrzewania. Mówiąc o powołaniu do kapłaństwa ks. rektor zwrócił uwagę, że jest ono znakiem żywotności i energii Kościoła, które nie pochodzą z natury, ale od tego, który ożywia, powołuje i uświęca – od samego Boga.

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska trwa w obchodach jubileuszu 30-lecia swojego istnienia. W to świętowanie włącza się również wspólnota diecezjalnego seminarium, która została powołana do istnienia tego samego roku, co diecezja – konkretnie 28 marca 1992 roku. Jest to okazja to przypomnienia historii tego miejsca, ale i tradycji, z których wyrasta Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Pierwsze seminarium w Zamościu powstało w 1640 roku jako jedno z pierwszych na terenie Polski, a historia tego miejsca jest związana z Akademią Zamojską. Drugim „korzeniem” naszego seminarium jest Akademia Lwowska i seminarium we Lwowie, które powstało w 1701 roku. Dziś alumni są studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a seminarium przygotowało do święceń 318 absolwentów – przypominał ks. dr Jarosław Przytuła.

Jubileusz istnienia seminarium był okazją do wyróżnienia najdłużej pracujących dla naszej wspólnoty osób. Pierwszą z nich jest Krystyna Winiarczyk, odznaczona również srebrnym medalem 25-lecia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, która pracę w seminarium rozpoczęła jeszcze w czasach seminarium lubaczowskiego. Okolicznościową statuetką wyróżniony został również o. dr Waldemar Kapeć, teolog i muzykolog, a dla naszej wspólnoty niestrudzony spowiednik i kierownik duchowy.

Wystąpienie ks. prof. Mirosława Brzezińskiego dotyczyło studiowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako ogromnej szansie na kontakt z najlepszymi teologami i specjalistami od wielu dziedzin związanych z życiem Kościoła. Mówił o zadaniu uniwersytetu jakim jest poszukiwanie prawdy, którą poznajemy przez własny wysiłek, przez zdobywanie wiedzy, ale i przez dary nadprzyrodzone – dar mądrości oraz wiary, będącej również formą poznawanej Prawdy – Jezusa Chrystusa. Ksiądz dziekan złożył również życzenia studentom, wychowawcom i profesorom, aby zarówno rok studiów i rok formacji, był dla wszystkim czasem wzrostu.

Tę część spotkania dopełniła immatrykulacja alumnów I roku Wyższego Seminarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Formację w tym roku rozpoczęło 7 nowych alumnów. Jest to również pierwszy rok, który swoją formację odbywa według wytycznych Ratio institutionis sacerdotalis pro Poloniae, ogłoszonego 16 czerwca 2021 roku.

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska powstała na mocy bulli Jana Pawła II Totus tuus Poloniae populus, 25 marca 1992 roku. Seminarium erygował pierwszy biskup zamojsko-lubaczowski, bp. Jan Śrutwa 28 marca tegoż roku. Rok akademicki i formacyjny 2022/23 rozpoczęło 18 alumnów.

al. Bartosz Świrgoń