Jednym z nieodłącznych elementów życia parafialnego w okresie noworocznym jest wizyta duszpasterska. W poprzednich latach gościliśmy w naszych murach  Księdza Proboszcza parafii NSJ w Lublinie, na której terenie znajduje się nasze seminarium, jednak w tym roku było inaczej. Ze względu na obostrzenia wizyta duszpasterska, została przeprowadza przez Księdza Rektora – ks. dr Jarosława Przytułę. Na wizytę duszpasterską składała się wspólna modlitwa z prośbą o błogosławieństwa dla mieszkańców seminarium a także błogosławieństwo mieszkań, przy którym Księdzu Rektorowi asystował jeden z diakonów.