Początek maja jest szczególnym dniem dla alumnów V roku. Po tygodniowych rekolekcjach prowadzonych przez o.Witolda Słotwińskiego 9 maja przyjęli oni święcenia diakonatu z rąk ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego. Posługa diakona ma charakter pomocniczy i jej głównym zadaniem jest wspomaganie prezbiterów i biskupów w przewodzeniu Ludowi Bożemu. Obowiązkiem każdego diakona jest głoszenie słowa Bożego oraz sprawowanie Liturgii Godzin. Ponadto diakon zobowiązuje się do zachowania celibatu oraz posłuszeństwa wobec swojego ordynariusza. Następstwem udzielenia sakramentu święceń diakonatu jest także inkardynacja (czyli przynależność do duchowieństwa danej diecezji). 

Do grona duchowieństwa diecezji zamojsko-lubaczowskiej od soboty dołączyli:

  • dk. Jakub Bubiłek (Parafia pw. św. Jacka w Płoskiem)
  • dk. Marek Kędzia (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Skierbieszowie)
  • dk. Damian Leleń (Parafia pw.  Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu)
  • dk. Łukasz Łukasiewicz (Parafia pw. NMP Królowej Polski w Bełżcu)
  • dk. Mateusz Wojda (Parafia pw. Świętego Krzyża w Zamościu).

W homilii ks. bp Mariusz Leszczyński, że Jezus zaprasza do swojej misji diakonów, misja jest taka sama, zmieniają się tylko wymogi adekwatnie do przeżywanych czasów. Ta misja to głoszeniu Jezusa w każdych okolicznościach, w porę i nie w porę. Ksiądz biskup nawiązywał też do słów sługi Bożego – ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Które ten przyszły błogosławiony skierował do swoich kleryków. Zwrócił on uwagę także rodzicom, że życie ich synów będzie trudne i nikt nie obiecuje im dostatniego życia, ale powołaniu i jego szczerości trzeba ufać i pamiętać o obowiązku modlitwy wobec swoich synów.

Bogu niech będą dzięki!

Zapraszamy do obejrzenia wideo ze Mszy Świętej podczas której alumni przyjęli święcenia.