W sobotę, 18 stycznia odwiedziły nas Judyta, Iza i Ewa, przedstawicielki Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Są one inicjatorkami i organizatorkami rekolekcji oazowych w Kenii i Tanzanii (pierwsze z nich odbyły się w 2014 roku).

Podczas spotkania opowiadały o swoich pierwszych krokach na kontynencie afrykańskim i podejmowanych pracach dla tamtejszych wspólnot. Mówiły o doświadczeniach misyjnych, rozwoju Ruchu w Afryce, dziełach ewangelizacyjnych podejmowanych przez Ruch i o tym, jak w wymiarze duchowym i społecznym zauważają wzrost w ludziach, do których dzięki łasce Boga i ich pracy dociera Ewangelia. Zaprezentowały również program „Adopcja na odległość”. Przez ten program można wesprzeć konkretne dziecko z Kenii, opłacając rok jego edukacji i utrzymania, z możliwością kontaktu z nim, otrzymywania informacji o jego postępach.

Al. Dariusz Ozimek