Jednym z wymagań do przyjęcia święceń diakonatu jest publiczne wyznanie wiary. W niedzielę 3 maja bracia z V roku również dokonali tego aktu podczas nieszporów. Jednocześnie alumni złożyli przysięgę wierności Kościołowi. Ważnym etapem przygotowań jest także przeżycie rekolekcji. Alumni tę praktykę odbywają w naszym seminarium. Prosimy o modlitwę za naszych braci na ten czas duchowego przygotowania się.