W poniedziałek 2 marca w czasie Eucharystii o godz. 17:00 ks. bp. Mariusz Leszczyński udzielił alumnom III roku posługi lektoratu i alumnom IV roku posługi akolitatu. Głównym zadaniem lektora jest odczytywanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Akolici zaś wspomagają diakonów i posługują kapłanom podczas liturgii, a w razie potrzeby – jako nadzwyczajni szafarze – rozdzielają komunię świętą. Ksiądz Biskup zachęcał nowo ustanowionych lektorów i akolitów do wytrwałości w służbie Słowa Bożego i Eucharystii.

al. Grzegorz Reszczyński