Niech szata, którą dzisiaj przywdzieją, będzie dla nich zachętą, aby coraz mocniej przykładali ręce do pługa na Bożej roli i nie oglądali się wstecz. Niech coraz wytrwalej naśladują Chrystusa, aby stali się kiedyś głosicielami Jego Ewangelii i sługami Bożych tajemnic. – te słowa z obrzędu błogosławieństwa przyjmującego strój duchowny zostały dziś skierowane do czterech alumnów. W sobotę 14 listopada w Zamojskiej Katedrze podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego alumni otrzymali stroje duchowne. Obrzęd ten zwany popularnie obłóczynami rozpoczyna czas zewnętrznego świadczenia swoim strojem o przynależności do Jezusa. Od tego momentu klerycy każdego dnia poprzez noszony strój świadczą o swojej śmierci dla świata oraz życiu dla Chrystusa.