Obrzęd kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu jest kolejnym krokiem ku kapłaństwu służebnemu.  To już  bezpośrednie  przygotowanie do podjęcia służby w Kościele. Nasza seminaryjna wspólnota przeżywała uroczyste przedstawienie kandydatów do święceń 26 października na Mszy św. o godz. 17 . Liturgii przewodniczył ks. bp. Mariusz Leszczyński. Czas kandydatury rozpoczęło  2 akolitów roku V. Pamiętajmy w naszych modlitwach o alumnach przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

al.Grzegorz Reszczyński