Jednym z wymagań do przyjęcia święceń diakonatu jest publiczne wyznanie wiary. W tygodniu poprzedzającym święcenia bracia z V roku również dokonali tego aktu podczas uroczystych nieszporów w czwartek 25 kwietnia. Jednocześnie alumni złożyli przysięgę wierności Kościołowi.

Teraz na kandydatów na diakonów czekają rekolekcje, które rozpoczną się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia wieczorem w domu sióstr FMM w Łabuniach. Prosimy o modlitwę za naszych braci na ten czas duchowego przygotowania się.