„Niech złączeni z nami, wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim królestwie.” Te słowa z modlitwy święceń usłyszało 5 diakonów naszej diecezji, którzy otrzymali z rąk ks. bp-a święcenia prezbiteratu. Od tego dnia stają się kapłanami „z ludzi wzięci dla ludu ustanowieni”. Każdego dnia przez sprawowanie sakramentów, przepowiadanie Słowa i posługę duszpasterską będą prowadzić owczarnię, dla której zostali ustanowieni. Bogu niech będą dzięki!

Księża Neoprezbiterzy:

  • ks. Artur Juszczak – parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu
  • ks. Mateusz Kozyra – parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach
  • ks. Michał Kruk – parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym
  • ks. Paweł Krzaczek – parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie
  • ks. Daniel Wójcik – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Honiatyczach