Tradycją naszego Seminarium Duchownego stały się niedziele powołaniowe, które są wyrazem wdzięczności dla diecezjan za wszelkie dobro, jakie otrzymuje Seminarium. 20 stycznia razem z ojcem duchownym – ks.Dominikiem Samulakiem udaliśmy się do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buśnie, aby wspólnie z parafianami modlić się o nowe i święte powołania do służby w Kościele. Dziękujemy Proboszczowi – ks.Andrzejowi Łuszczowi i wszystkim którzy wsparli nas swoimi ofiarami zarówno duchowymi jak i materialnymi.