W setną rocznicę odzyskania niepodległości harcerski krąg klerycki zorganizował wieczornice patriotyczną. Alumni spotkali się wspólnie, aby śpiewać pieśni patriotyczne oraz wysłuchać prelekcji na temat roli Kościoła Katolickiego w dziele odzyskania niepodległości. Na zakończenie całą Wspólnota odśpiewała Hymn Narodowy oraz Rotę.