Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen” (1P 4,11) – takie słowa obrali sobie za myśl przewodnią nowi diakoni diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Święcenia pierwszego stopnia otrzymali z rąk Biskupa Mariusza Leszczyńskiego w zamojskiej katedrze 5 maja.

Święcenia diakonatu przyjęli:

  1. Artur Juszczak (parafia Jarosławiec, dekanat Krasnobród)
  2. Piotr Kończyński (parafia św. Krzyża w Zamościu, dekanat Zamość)
  3. Mateusz Kozyra (parafia Kosobudy, dekanat Krasnobród)
  4. Michał Kruk (parafia Potok Górny, dekanat Tarnogród)
  5. Daniel Wójcik (parafia Honiatycze, dekanat Tyszowce)

Posługa diakona ma charakter pomocniczy i jej głównym zadaniem jest wspomaganie prezbiterów i biskupów w przewodzeniu Ludowi Bożemu. Obowiązkiem każdego diakona jest głoszenie słowa Bożego oraz sprawowanie Liturgii Godzin. Ponadto diakon zobowiązuje się do zachowania celibatu oraz posłuszeństwa wobec swojego ordynariusza. Następstwem udzielenia sakramentu święceń diakonatu jest także inkardynacja (czyli przynależność do duchowieństwa danej diecezji).

Bogu niech będą dzięki!