Nasz kolejny rok formacyjny rozpoczęliśmy od rekolekcji. Dla naszych braci z V roku był to czas bezpośredniego przygotowania do włączenia ich do grona kandydatów do święceń.

Przez ten czas rekolekcyjnego skupienia przeprowadził nas o. Mariusz Chyrowski CSsR – na co dzień przełożony Nowicjatu Redemptorystów w Lubaszowej – ukazując nam wzór dojrzewania do bycia pasterzem i ojcem duchowym na przykładzie postaci biblijnego patriarchy Jakuba.

Wdzięczni za wygłoszone do nas słowo życzymy o. Mariuszowi Bożego prowadzenia i nieustannej asystencji Ducha Świętego w misji głoszenia Ewangelii.