Wraz z rozpoczęciem nowego semestru rozpoczął się także Wielki Post. Aby naładować duchowe akumulatory na czas letniego semestru formacji nasza wspólnota w dniach 20-23 lutego przeżywała rekolekcje wielkopostne.

W tym roku poprowadził je dla nas ks. dr Tomasz Kostecki, kapłan diecezji siedleckiej. Był to owocny czas refleksji nad historią Dawida – jego namaszczeniem na króla, walką z Goliatem, czasem ucieczki przed Saulem czy grzechem z Batszebą. W trakcie konferencji ks. Tomasz dzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem pracy z młodzieżą, a przede wszystkim swoją wiarą.

Jesteśmy wdzięczni Bogu i ks. Tomaszowi za ten czas łaski i wspólnie spędzonego czasu. Pamiętamy w naszych modlitwach i pełni zapału wkraczamy w formację w nowym semestrze.