Kilku alumnów naszego seminarium przeżyło trzecią Niedzielę Wielkanocną w Parafii św. Bartłomieja w Goraju. Modliliśmy się o nowe powołania kapłańskie z tej parafii oraz całej naszej diecezji. Towarzyszył nam Ojciec Dominik, który głosił Słowo Boże. Nasz seminaryjny zespół posługiwał podczas każdej mszy świętej, zapewniając oprawę muzyczną. Dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania głosiliśmy konferencje oraz dzieliliśmy się swoim świadectwem powołania. Nasza radość była tym większa, gdyż dane nam było spotkać Księdza Kanonika Józefa Czuka, dawnego proboszcza, który przeżywa w tym roku 60 rocznicę święceń kapłańskich. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Kan. Tadeuszowi Bastrzykowi, Kapłanom pracującym w parafii oraz całej Wspólnocie za dar wspólnej modlitwy i wsparcie naszego seminarium.